Hãy tận hưởng công nghệ chia sẻ dữ liệu tốt nhất

Dù bạn chỉ muốn chia sẻ một tập tin hay cả thư mục, đơn giản chỉ cần chọn người mà bạn muốn gửi dữ liệu, và chia sẻ chúng, thế thôi!

Chia sẻ được bảo vệ

Hãy chia sẻ dữ liệu của bạn với những người dùng Bajoo khác một cách thật sự an toàn. Dữ liệu của bạn chỉ đọc được bởi những thành viên trong một nhóm chia sẻ nhờ vào hệ thống mã hóa Bajoo.

Hãy chia sẻ với những người bạn muốn

Nhờ thư mục chia sẻ công cộng, bạn có thể gửi cho những người bất kỳ một liên kết giúp truy cập vào những tập tin đã được bạn chọn trước. Chỉ những ai có liên kết này mới truy cập được vào tập tin được chia sẻ ấy.

Hợp tác không giới hạn với các bên liên quan

Hãy chia sẻ một hoặc nhiều thư mục với gia đình, bạn bè và/hoặc đồng nghiệp như thể bạn lưu trữ chúng trên từng máy tính của mỗi người. Những thay đổi của những người dùng khác sẽ được hiển thị ngay lập tức. Tranh ảnh, phim, hay những tài liệu khác sẽ được cập nhật liên lục dù bạn đang truy cập ở đâu.

“Một công việc hợp tác”

Khái niệm làm việc hợp tác được dùng để chỉ một phương cách làm việc trong đó nhiều thành viên cùng hợp tác nhờ vào các công nghệ thông tin và truyền thông.

Những công cụ tin học mới cho phép tối đa hóa khả năng sáng tạo vào hiệu quả của một nhóm làm dự án bất kể quy mô ngay cả khi họ đang rải rác trong không gian và theo thời gian.