Dữ liệu được lưu trữ như thế nào?

 

LƯU TRỮ 100% TẠI PHÁP

Dữ liệu của bạn sẽ 100% dưới quyền pháp luật nước Pháp, nghĩa là dữ liệu cá nhân được bảo vệ ở mức độ cao và đời tư được tôn trọng. Ngoài ra, các thư mục sẽ được mã hóa trên máy tính và người dùng chỉ đọc được khi có mật mã bảo vệ.

CÁC MÁY CHỦ

Bạn là người duy nhất truy cập được vào không gian riêng Bajoo và chia sẻ tập tin theo lựa chọn. Bạn cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về nội dung của những thư mục bạn đặt hay chia sẻ trên Bajoo.

3 MÁY CHỦ, BẢO VỆ 3 LỚP

Mỗi tập tin đã đồng bộ bằng Bajoo sẽ được sao chép trên ít nhất 3 máy chủ đặt ở những nơi khác nhau tại Pháp. Chỉ có bạn mới truy cập được chúng, nhờ vào mật mã bảo vệ.

DỮ LIỆU TẬP TRUNG VÀ ĐƯỢC KIỂM SOÁT

Quyền truy cập vào máy chủ được kiểm soát tỉ mỉ: khóa truy cập, đăng nhập mỗi lần ra/vào… Một hòm khóa thực sự!

Dữ liệu được chia sẻ như thế nào?

 

BAJOO CỦA TÔI

Đây là thư mục đồng bộ cá nhân. Bạn lựa chọn những gì muốn lưu trữ và đặt trong thư mục Bajoo của tôi để truy cập bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu bạn muốn.

CHIA SẺ

Thư mục này chứa những gì bạn muốn chia sẻ với những người dùng Bajoo khác. Phim ảnh chụp từ những kỳ nghỉ, tài liệu công việc… Gì cũng được! Dữ liệu được mã hóa và bảo vệ tối đa.

CÔNG KHAI

Bajoo Drop allows you to share files with non Bajoo users. Drag and drop your files on the interface. A share link is created. Simply give it to the files receiver.

Dữ liệu được bảo vệ như thế nào?

 

MẬT KHẨU

Hãy truy cập vào giao diện Bajoo với mật khẩu được tạo khi bạn tạo tài khoản. Nó cho phép bạn đăng nhập vào Bajoo và thực hiện các thao tác quản trị tài khoản.

MẬT MÃ BẢO VỆ

Còn gọi là mật mã mã hóa (một chuỗi dài ít nhất 8 ký tự), bạn sẽ cần nó để mã hóa và giải mã dữ liệu trong các thư mục Bajoo. Nó bảo về an toàn dữ liệu và đảm bảo rằng bạn là người duy nhất truy cập được vào nội dung thư mục. Việc mã hóa được thực hiện ngay trên thiết bị của bạn, trước khi được gửi đến các máy chủ của Bajoo. Chúng tôi chỉ lưu lại một “dấu vân tay” để mỗi lần bạn đăng nhập vào Bajoo, chúng tôi có thể kiểm tra xem nó có được viết đúng hay không. Bajoo không giữ mật mã bảo vệ của bạn và cũng không có cách nào lấy lại nó trong trường hợp bị mất.