Hãy bảo mật tập tin và bảo toàn đời tư!

Mật khẩu, dữ liệu được mã hóa, mật mã bảo vệ, máy chủ được đặt tại Pháp…

Tất cả đều được thiết lập để bạn là người duy nhất làm chủ những dữ liệu. Bajoo không thể xem hay giải mã dữ liệu của bạn!

Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về những gì bạn lưu trữ và chia sẻ trên Bajoo.

CHỨC NĂNG

  • Mã hóa ngay từ lần lưu đầu tiên
  • Mã hóa trên máy tính cá nhân của bạn
  • Bạn là người duy nhất giữ khóa giải mã
  • Mã hóa bằng một khóa GPG trực tiếp trên máy tính
  • Lưu trữ và đồng bộ thời gian thực với một đường truyền mã hóa SSL (Secure Sockets Layer)

Bajoo cam kết danh dự rằng đã làm mọi thứ để bạn là người duy nhất giữ cách mã hóa và giải mã tập tin. Nó không thể giải mã tập tin của bạn trong bất cứ trường hợp nào (và với bất cứ lý do gì).

“Mã hóa”

Mã hóa là một quy trình giúp chúng ta làm những người không giữ khóa giải mã không thể đọc được tài liệu. Nguyên tắc này nói chung gắn liền với nguyên lý truy cập có điều kiện.

Tính an toàn của một hệ thống mã hóa phải nằm ở chìa khóa mã hóa chứ không phải thuật toán.